Advokat Dina LL.M Bajramović

"Zahvaljujući svojim intelektualnim i komunikativnim sposobnostima najpre se iskazala u svetu medija kao novinar Radio Televizije Vojvodine, da bi kasnije uz studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu pored teorijskog svoje praktično znanje počela da stiče u radnom telu Narodne Skupštine Republike Srbije, u odboru za trgovinu i turizam, i to na preporuku vrsnog pravnika i diplomate, Njegove Ekselencije ambasadora misije OEBS-a, Maurizio Massarija."

Dina Advokat

"Nakon završetka studija svoju advokatsku karijeru započinje kao pripravnik u poznatoj advokatskoj kancelariji u Novom Sadu, gde svojim predanim radom i zalaganjem ubrzo biva unapređena u šefa svih pripravnika. Kao advokat najpre obavlja advokatsku delatnost na predmetima pojedinih banaka, da bi zbog zavidnog uspeha na tom polju bila unapređena u šefa bankarskog departmana." (prim.aut.Slobodan Krstin, preuzeto iz poslovnog magazina Atar, maj 2017)

Pravničku karijeru započinje 2010 godine, kroz koju stiče sve veće iskustvo u radu i specijalizuje se za pojedine oblasti prava, kroz rad sa domaćim i stranim klijentima i to kako fizičkim tako i pravnim licima, što rezultuje sve većim brojem zadovoljnih klijenata, od kojih su većina već stalni klijenti.

Dina Advokat

Advokat Dina LL.M Bajramović blisko sarađuje sa jednom od najvećih advokatskih kancelarija u Novom Sadu koja u svom timu ima advokate specijalizovane za sve oblasti prava, u okviru iste posluje 8 advokata, preko 20 advokatskih pripravnika i još 20ak saradnika raznih profila, ova saradnja joj omogućava rad na većem broju predmeta istovremeno iz čega proističe sve veći broj zadovoljnih klijenata.

Sajt je napravljen u cilju pružanja osnovnih informacija o advokatu i nije namenjeno reklamiranju