Mi verujemo da blagovremeno obraćanje advokatu predstavlja najbolji način za postizanje pravog, pravnog rešenja

Građansko pravo

Radno pravo

Privredno pravo

Ugovori

Privredni prestupi i prekršaji

Pružanje pravnih saveta, mišljenja i usluga naplaćuje se u skladu sa važećom Advokatskom Tarifom Republike Srbije

O kancelariji

Advokat Dina LL.M Bajramović, diplomirala je na Pravnom fakultetu-Univerziteta u Novom Sadu, nakon čega obavlja advokatsko-pripravnicku vezbu u jednoj poznatoj advokatskoj kancelariji. Advokatska kancelarija Dina LL.M Bajramović se bavi svim oblastima prava, a naročito sačinjavanjem svih vrsta Ugovora, zaštitom prava zaposlenih i poslodavaca tzv.sporovi iz radno-pravnih odnosa, privrednim prestupima, prekršajnim i krivičnim postupcima, porodicnim sporovima, utvrdjivanje/osporavanje materinstva/očinstva, izvrsnim, stečajnim i likvidacionim, vanparnicnim, upravnim postupcima i upravnim sporovima...

Advokat Dina LL.M Bajramović govori engleski jezik i solidno se služi francuskim jezikom.

Preporuke